Home » Ghidul buruienilor. Каталог сорняков   (pagina 5)

Мелколепестник канадский / Bătrâniş

batranis

Мелколепестник канадский Bătrâniş (Erigeron canadensis) Минимальная температура прорастания семянок +6…8°С, оптимальная +18…28° С. Всходы появляются в марте-мае, а также в конце лета-начале осени и тогда перезимовывают. Макс. плодовитость одного растения 65800 семянок, которые прорастают с глубины не более 1…1,5 см. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +6…8°C, optimă +18…28°С. Plantulele răsar în martie-mai, şi în sfârşit de vară-început de toamnă, cele ... Continuare »

Метлица обыкновенная / Iarba-vântului obişnuită

iarba-vantului-obisnuita

Метлица обыкновенная Iarba-vântului obişnuită (Apera spica-venti) Минимальная температура прорастания зерновок +4…6°С, оптимальная +10…12°С. Всходы появляются рано весной и в конце лета начале осени, летне-осенние перезимовывают. Макс. плодовитость 16000 семян/растение, которые сохраняют всхожесть 3…5 года, прорастают с глубины не более 2…2,5 см. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +4…6°С, optimal +10…12°С. Plantulele răsar primăvara şi la sfârşit de vară început de ... Continuare »

Молочай-солнцегляд / Laptele câinelui, Alior

laptele-cainelui

Молочай-солнцегляд Laptele câinelui, Alior (Euphorbia helioscopia) Всходы появляются в марте-мае. Макс. плодовитость 800 семян. Массовые всходы из них образуются с глубины не более 8…10 см. Plantulele apar din martie-mai. Maximal produce 800 seminţe/plantă. Plantulele răsar în masă la o adâncime medie în sol de până la 8…10 cm. Continuare »

Мятлик обыкновенный / Şuvar de munte

suvar-de-munte

Мятлик обыкновенный Şuvar de munte (Poa trivialis) Минимальная температура прорастания зерновок +3…5°С, оптимальная +16…20°С. Всходы появляются в марте-мае, а также осенью и хорошо перезимовывают. Макс. Плодовитость до 14000 семян/растение, всходы в почве с глубины не более 3…4 см. Сохраняют жизнеспособность до 5 лет. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +3…5°C, optimă +16…20°С. Plantulele răsar în martie-mai, cât şi toamna care ... Continuare »

Мятлик однолетний/ Firuţă anuală, Hiruşor

firuta-anuala

Мятлик однолетний Firuţă anuală, Hiruşor (Poa annua) Минимальная температура прорастания зерновок +3…5°С, оптимальная +16…20°С. Массовые всходы появляются в марте-мае, а на увлажненной почве и летом. Макс. плодовитость одного растения до 1100 зерновок. Прорастают в почве с глубины не более 3…4 см. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +3…5°С, optimă +16…20°С. Răsărirea în masa a plantulelor are loc în martie-mai, iar ... Continuare »

Незабудка полевая / Nu mă uita

nu-ma-uita

Незабудка полевая Nu mă uita (Myosotis arvensis) Минимальная температура прорастания +1…2°С, оптимальная +15…26°С. Прорастают семена с глубины не более 2…3 см. На одном растении образуется до 270000 семян. Жизнеспособность семян сохраняется до 35 лет. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +1…2°C, optimă +15…26°С. Sămânţă germinează în sol la o adâncime de până la 2…3 cm. Maximal produce 270000 seminţe/plantă. Viabilitatea seminţelor ... Continuare »

Овсюг / Ovăz sălbatic, Odos

ovaz-salbatic

Овсюг Ovăz sălbatic, Odos (Avena fatua) Минимальная температура прорастания зерновок +1…2°С, оптимальная +16…20°С. Всходы появляются в марте-мае. Макс. плодовитость 1000 семян/растение, которые прорастают с глубины не более 20…30 см и сохраняют жизнеспособность до 5 лет. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +1…2°С, optimal +16…20°С. Plantulele apar în martie-mai. Maximal produce 1000 seminţe/plantă, care germinează la 20…30 cm adâncime în sol şi ... Continuare »

Одуванчик лекарственный / Păpădie

papadie

Одуванчик лекарственный Păpădie (Taraxacum officinale) Минимальная температура прорастания семянок +2…4°С. Всходы из семянок и побеги от почек на корневой шейке появляются в марте-мае и осенью. Осенние всходы перезимовывают. Макс. плодовитость 12200 семянок, которые прорастают с глубины не более 4…5 см. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +2…4°C. Plantulele care răsar din seminţe şi lăstarii din mugurii dorminzi apar din martie-mai, ... Continuare »

Омела белая / Vâsc alb

vasc-alb

Омела белая Vâsc alb (Viscum album) Растение паразитирующее на ветвях многих лиственных, реже хвойных деревьев. Разветвлениями корней проникает под кору и в древесину дерева-хозяина, образуя в ней многочисленные присоски. Семя облечённое клейкой, могут содержать 1-3 зародыша. Plantă care parazitează pe ramurile arborilor foioase şi mai rar speciile răşinoase. Ramificaţii ale rădăcinelor pătrund sub scoarţă şi în lemnul pomului-gazdă formând numeroase rădăcini ... Continuare »

Осот огородный / Susai moale

susai-moale

Осот огородный Susai moale (Sonchus oleraceus) Минимальная температура прорастания семянок +2…4°С, оптимальная +22…24°С, макс. +42…44°С. Всходы появляются в апреле-мае или в начале осени и хорошо перезимовывают. Макс. плодовитость 53800 семянок, прорастающих в почве с глубины не более 3…4 см. Temperatura minimă de germinare a seminţelor +2…4°C, optimă +22…24°С, maximal +42…44°С. Plantulele răsar în aprilie-mai sau la început de toamna, cele ... Continuare »