Home » Tehnologii Agricole. Агротехнологии

Lecții învățate din experiența producătorilor de căpșun din Olanda

14

Producerea căpșunului pe substrat, practic, reduce orice risc de îmbolnăvire a plantelor, asigură recolte duble, comparativ cu sistemul de producere pe sol și asigură fructe calitative, sunt concluziile participanților la vizita de studiu în Olanda, desfășurată în perioada 9 – 13 septembrie curent. La vizita de studiu, organizată de Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova,  au participat producători de căpșuni ... Continuare »

С мотором в унисон

case_1

В этой статье Agroexpert попытается выяснить, почему количество тракторов, оснащенных бесступенчатыми интеллектуальными трансмиссиями, в современном сельском хозяйстве постоянно растет, и как эффективно использовать потенциал этих машин. Сегодня расходы на горючее стабильно входят в верхнюю часть ранжира основных статей затрат сельхозпроизводителей. Более того, нередко именно этот фактор является ключевым в вопросе выбора технологии обработки почвы. Руководители агрохозяйств экспериментируют с технологиями нулевой ... Continuare »

Efectul și eficacitatea fungicidelor la cereale

fungicide2

Fungicidele pentru cereale sînt utilizate pe scară largă în agricultură, ca o modalitate eficientă de protecție a culturilor împotriva bolilor. În general, ele se utilizează în diferite scopuri, au o gamă diversă de acțiuni, au formulări diferite. Atunci cînd se optează pentru un anumit fungicid și se aplică, trebuie reținut faptul că efectul și eficacitatea lor ar trebui să fie ... Continuare »

Caramba® Turbo – разработан специально для выращивания рапса (часть III)

rapita

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД На этом этапе решающую роль играет борьба со всеми возбудителями грибковых болезней рапса (Phoma lingam, Alternaria Ssp), с которыми успешно борется Caramba® Turbo, содержащий метконазол – одно из наиболее активных фунгицидных веществ, предназначенных именно для этого. Действующее вещество мепикватхлорид усиливает морфорегуляторное действие метконазола и дает стойкий эффект, не зависящий от погодных условий. Благодаря идеальному распределению действующих ... Continuare »

Caramba® Turbo – разработан специально для выращивания рапса (часть II)

rapita

ПРАВИЛО УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕВАМИ №3: обратите внимание на современную формуляцию препаратов – они содействуют оптимальному усвоению действующих веществ! Надежность даже при критических погодных условиях Использование Caramba® Turbo оптимизировано для довольно широкого диапазона норм расхода рабочего раствора. По-этому препарат гарантирует надежность обработки и эффективность применения осенью и весной при нестабильных погодных условиях. Многочисленные испытания, проведенные БАСФ и официальными службами по защите ... Continuare »

Caramba® Turbo – разработан специально для выращивания рапса (часть I)

rapita

С УПРАВЛЕНИЕМ ЭНЕРГООБМЕНОМ – К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ Высоких урожаев рапса можно достичь только благодаря его профессиональному выращиванию. Рапс должен перезимовать здоровым, и жизнеспособным, чтобы обеспечить возможность максимально задействовать его генетический потенциал. Кроме эффективной борьбы с грибковыми заболеваниями, одним из важнейших факторов повышения урожайности является влияние на развитие посевов. Таким образом, энергия солнца даст максимальный урожай семян рапса. ПРАВИЛО УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... Continuare »

Protejează viţa de vie împotriva putregaiului cenuşiu!

cantus1-1

Foloseşte fungicidul potrivit pentru combaterea optimă a Botrytis cinerea la viţa de vie Vremea din ultimele luni îi pune la încercare pe viticultori. Cu multe ploi, căderi de grindină şi temperaturi oscilante, în cea mai mare parte cu valori peste limitele climatologice normale, viticultorii sunt într-o situaţie dificilă. Presiunea de boli la viţa de vie este aproape la cote maxime, iar stadiul ... Continuare »

Adexar® SE Plus – Инновационное решение по контролю болезней в посевах зерновых культур и реализации потенциала их продуктивности

adexar-orz

Мы живём в век научно-технического прогресса, когда окружающий мир претерпевает кардинальных преобразований, меняется до неузнаваемости. И это касается не только быта и технологий, но и окружающей среды. Развитие промышленности, увеличение выбросов парниковых газов и повышение концентрации двуокиси углерода в атмосфере привели к необратимым климатическим изменениям, которые коснулись и Молдовы. По результатам территориальной оценки годового водного баланса, за последние двадцать лет ... Continuare »

Bolile pomilor. Combaterea moniliozei

monilioza-la-prun_1-720x340

Una dintre cele mai răspîndite boli ale speciilor sîmburoase este monilioza (Monilia laxa, Monilinia fructigena). Monilioza este una din cele mai periculoase boli ale speciilor sîmburoase, cunoscută în toate ţările din Europa şi America de Nord. Infecția cu această ciupercă poate cauza daune majore atît în livezi, cît şi în grădinile mici, de lîngă casă. Afectează toate speciile de sîmburoase: piersic, ... Continuare »

Regalis® Plus – regulator de creştere cu acţiune retardantă pentru livezile de măr

Regalis-Plus1

În livezile de măr din Republica Moldova una din problemele principale este periodicitatea fructificări. Aceasta este provocată de mai mulţi factori: intensitatea mare de creştere vegetativă, condiţiile climaterice nefavorabile, recolta mare sau cantitatea mică de fructe, nivelul scăzut al agrotehnicii. Pentru a impulsiona procesul de diferenţiere a mugurilor florali este necesar să avem în muguri un nivel scăzut al acidului ... Continuare »