Home » Noutăţi. Новости » AIPA a lansat un nou apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru dezvoltarea rurală
AIPA a lansat un nou apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru dezvoltarea rurală

AIPA a lansat un nou apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru dezvoltarea rurală

Distribuie articolul:

Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că în perioada 01.06.2020 – 22.08.2020 va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans aferent îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole.

Eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole,  cuprinde următoarele tipuri de investiții:

– proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

– proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

– proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

– proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

– proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

– proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;

– proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Pentru Măsura 3, valoarea subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non-agricole.

Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele:

– implementarea proiectului într-o localitate rurală;

– au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

– implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Distribuie articolul: