Home » Noutăţi. Новости » AIPA vine cu precizări referitor la volumul subvențiilor din anul curent
AIPA vine cu precizări referitor la volumul subvențiilor din anul curent

AIPA vine cu precizări referitor la volumul subvențiilor din anul curent

Distribuie articolul:

Pentru informare, AIPA vine cu o informație referitor la repartizarea resurselor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) pentru anul 2020 cu rectificările și intervențiile adoptate a constituit 1200 mil. lei, surse financiare ce au fost distribuite după cum urmează:

  • contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului – 17,9 mil.lei;
  • subvenții în avans pentru tineri și femei fermier pentru dezvoltarea proiectelor start-up – 16,3 mil. lei;
  • subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural – 25,8 mil. lei;
  • ajutor financiar acordat producătorilor agricoli a căror producție agricolă a fost afectată de calamitățile natural din anul 2020 – 310,8 mil. lei;
  • subvenționarea post-investițională – 829,2 mil. lei,

La 01 ianuarie 2021, AIPA avea în proces de examinare 5586 cereri de acordare a subvențiilor post-investiționale în sumă de cca 820,0 mil. lei, care, conform prevederilor cadrului normativ au prioritate în examinare și achitare odată cu epuizarea surselor financiare din anul precedent.

În anul 2021, FNDAMR constituie 1100 mil. lei, fiind distribuit către Fondul Național al Viei și Vinului, subvenții în avans, plăți directe per cap de animal și subvenții post-investiționale.

Este important să atenționăm publicul larg despre faptul că, cadrul normativ reglementează faptul că sursele financiare direcționate spre mecanismele de plată – „plăți directe” și „subvenții în avans”, dacă nu vor fi valorificate, acestea sunt distribuite către „subvențiile post-investiționale”.

Până la 22 aprilie curent, AIPA a examinat 4757 cereri de acordare a subvențiilor post-investiționale, fiind pasibile autorizării spre plată a 4604 cereri în sumă de 734,6 mil. lei, ceea ce constituie 64% din totalul dosarelor recepționate. Totodată, din cererile examinate cca 40 mil. lei au constituit subvențiile diminuate pentru producătorii agricoli care nu au respectat criteriile de eligibilitate pentru a putea beneficia de subvenții.

În urma celor relatate, AIPA reiterează că își asumă angajamentul de a autoriza plățile către producătorii agricoli care au efectuat investiții în perioada precedentă în mod prioritar, ulterior va purcede la examinarea și autorizarea cererilor de acordare a subvențiilor post-investiționale recepționate în anul curent.

Distribuie articolul: