Home » Erbicide » Pulsar Plus

Clearfield® Plus – cea mai inovatoare tehnologie de creştere a florii-soarelui

Clearfield Plus

Gospodăriile agricole din Moldova vor putea utiliza, și în anul curent, noul sistem de producere la floarea-soarelui – Clearfield® Plus – o combinaţie unică dintre erbicidul Pulsar® Plus şi hibrizi înalt productivi de floarea-soarelui, toleranţi la acest erbicid. Clearfield® Plus este următoarea generaţie a sistemului clasic de producere Clearfield®, care s-a răspîndit pe larg. În anul 2014, suprafaţa totală de ... Continuare »

Clearfield Plus – самая инновационная технология выращивания подсолнечника

Clearfield Plus

В 2016 году в Молдове агрохозяйства смогут использовать новую производственную систему Clearfield® Plus – уникальную комбинацию гербицида Pulsar® Plus и высокоурожайных гибридов подсолнечника, устойчивых к этому гербициду. Clearfield® Plus является продолжением производственной системы Clearfield®, которая получила очень широкое применение. В 2014 г. в Европе, площадь подсолнечника выращенного по системе Clearfield® составляла более 4,6 млн. га. На сегодняшний день, производят семена ... Continuare »