Home » Analitica. Аналитика » Cu cât a scăzut producția agricolă în primele 9 luni. Date statistice
Cu cât a scăzut producția agricolă în primele 9 luni. Date statistice

Cu cât a scăzut producția agricolă în primele 9 luni. Date statistice

Distribuie articolul:

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2019. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.

În trimestrul III a.c. producția agricolă, conform estimărilor, s-a redus cu 31,3 % față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animală – cu cu 9,3% (ved. Tabelul 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2020 constituie 72,4% din total producție agricola obținută în 9 luni 2020 (ponderea trimestrului III 2019 în total 9 luni 2019 constituie 79,1%).

Tabelul 1. 

Dinamica indicilor trimestriali ai volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate categoriile, in 2019-2020
(în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent)

   Anul Trim.I Trim.II Trim.III Trim. IV An
Total producția agricolă
din care
2019 98,0 94,6 105,3 87,9 98,4
2020 102,4 94,4 68,7 x x
producția vegetală 2019 103,6 91,0 108,4 87,4 100,2
2020 89,2 72,9 64,0 x x
producția animalieră 2019 97,9 96,0 93,1 90,0 94,0
2020 102,6 102,0 90,7 x x

 Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin micșorarea recoltei globale a majorității culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 700 mii tone (cu cca 50,7% mai puțin față de perioada similară a anului precedent), din care recolta orzului a constituit 105 mii tone (cu 37,2% mai puțin), a leguminoaselor boabe – 26 mii tone (cu 49,2 % mai puțin), a grâului – 557 mii tone (cu 51,4% mai puțin).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2 indică micșorarea considerabilă a recoltei medii la majoritatea culturilor agricole principale.

Tabelul 2. 

Recolta medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole 

(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2 în perioada de recoltare până la 1 octombrie 2020 

Chintale la 1 hectar Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie-septembrie 2019
Cereale şi leguminoase boabe (fară porumb) – total3 18,0 56,1
din care:    
grâu de toamnă şi primăvară3 17,5 53,5
orz de toamnă şi primăvară3 21,2 66,3
leguminoase boabe – total3 13,8 66,7
Porumb pentru boabe 12,2 28,4
Floarea soarelui3 12,5 52,7
Sfeclă de zahăr3 251,9 65,7
Rapiță3 19,3 94,6
Soia 9,6 52,2
Fructe sămânţoase 116,4 83,0
Fructe sâmburoase 55,7 79,1
Struguri 44,9 63,0

Analiza recoltei medii a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2 în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la majoritatea culturilor agricole au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord, e.g. la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – 22,7 chintale la 1 hectar, sau cu 31% mai mult decât în medie pe ţară.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 3. 

Producţia animalieră pe principalele tipuri

  Ianuarie-septembrie 2020
total în % faţă de
ianuarie-septembrie 2019
Ponderea
(în % faţă de total)
Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) – total, mii tone
147,7 101,7 100,0
din care:      
întreprinderile agricole4 73,0 116,0 49,4
gospodăriile populaţiei 74,7 90,8 50,6
Lapte – total, mii tone 269,3 86,9 100,0
din care:      
întreprinderile agricole4 17,5 96,8 6,5
gospodăriile populaţiei 251,8 86,2 93,5
Ouă – total, mil. buc. 535,6 92,9 100,0
din care:      
întreprinderile agricole4 206,5 86,8 38,6
gospodăriile populaţiei 329,1 97,2 61,4

Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în ianuarie-septembrie 2020 față de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,7% datorită majorării volumului producţiei animale cu 16,0% în întreprinderile agricole (generată de majorarea producției de porcine cu 30%). În același timp, în gospodăriile populației creşterea vitelor şi păsărilor a scăzut cu 9,2%.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 13,1% și cu 7,1% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 3,2% și cu 13,2%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 13,8% și cu 2,8%).

La 1 octombrie 2020 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de porcine în întreprinderile agricole, care a crescut cu 9,2% (ved. Tabelul 4).

Tabelul 4.

Efectivul de animale pe principalele specii

 

La 1 octombrie 2020 Ponderea
(în % faţă de total)
mii capete în % faţă
de 1 octombrie 2019
Bovine – total 115,0 84,3 100,0  
din care:        
întreprinderile agricole4 16,7 93,1 14,5  
gospodăriile populaţiei 98,3 82,9 85,5  
din ele vaci – total 76,0 83,0 100,0  
din care:        
întreprinderile agricole4 4,6 91,7 6,1  
gospodăriile populaţiei 71,4 82,3 93,9  
Porcine – total 411,2 97,5 100,0  
din care:        
întreprinderile agricole4 243,5 109,2 59,2  
gospodăriile populaţiei 167,7 84,4 40,8  
Ovine şi caprine – total 634,2 82,6 100,0  
din care:        
întreprinderile agricole4 18,5 64,6 2,9  
gospodăriile populaţiei 615,7 83,3 97,1  
Păsări (întreprinderile agricole4) 3797,4 82,1 x  

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

3 În masă după finisare.

4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Distribuie articolul: