Home » Analitica. Аналитика » Achiziția nucilor de la populație va fi legalizată
Achiziția nucilor de la populație va fi legalizată

Achiziția nucilor de la populație va fi legalizată

Distribuie articolul:

Parlamentul a votat în prima lectură legalizarea activității și a regimului fiscal în domeniul achizițiilor producției agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, în special a nucilor, precum și simplificarea procedurii de achiziție a acestora de la populație.

Deputații au votat în acest sens modificări la Codul Fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și altele.

Modificările stabilesc drept subiecți ai impunerii persoanele fizice rezidente care colectează produse agricole și obiecte ale regnului vegetal de la alte persoane fizice, în scopul comercializării ulterioare a acestora către agenți economici. Valoarea de comercializare a acestor produse nu trebuie să depășească suma de 1,2 mil. de lei pe parcursul anului calendaristic.

Agentul economic care va achiziționa de la subiecții menționați produsele agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal va reține în final la sursa de plată un impozit în mărimea de 5% din plățile efectuate în folosul subiectului. Asupra subiectului nu se vor extinde cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a decontărilor.

De asemenea, proiectul prevede ca subiectul, care desfășoară activitatea de colectare a produselor agricole și a obiectului regnului vegetal, să fie în mod obligatoriu inclus în sistemul de asigurări sociale și în sistemul de asigurări medicale.

Modificările mai prevăd ca la achiziția producției agricole de la populație, cantitatea totală și locul colectării a producției se va documenta zilnic în baza unui act/borderou de către achiziționar – subiectul impunerii. Procurarea produselor de la achiziționar de către agentul economic se va realiza în baza unui act de achiziții, forma şi aplicarea acestuia, metodele de evidenţă, modalitatea de documentare, urmând a fi stabilite de Ministerul Finanțelor.

În vederea confirmării originii preferențiale a mărfurilor destinate exportului, acest document va conține premise cu referire la Declarație pe proprie răspundere a achiziționarului precum că produse agricole și obiecte regnului vegetal, procurate de la populație, au fost recoltate pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul care prevede modificările va fi comasat cu cel privind politica bugetar-fiscală și vamală care a înglobat în întregime prevederile respective.

Distribuie articolul: