Home » Noutăţi. Новости » Regalis® Plus – regulator de creştere cu acţiune retardantă pentru livezile de măr
Regalis® Plus – regulator de creştere cu acţiune retardantă pentru livezile de măr

Regalis® Plus – regulator de creştere cu acţiune retardantă pentru livezile de măr

Distribuie articolul:

În livezile de măr din Republica Moldova una din problemele principale este periodicitatea fructificări. Aceasta este provocată de mai mulţi factori: intensitatea mare de creştere vegetativă, condiţiile climaterice nefavorabile, recolta mare sau cantitatea mică de fructe, nivelul scăzut al agrotehnicii.

Pentru a impulsiona procesul de diferenţiere a mugurilor florali este necesar să avem în muguri un nivel scăzut al acidului giberilinic, auxinelor şi o concentraţie sporită a etilenei în muguri.

Auxinele şi giberilinele, sunt răspunzătoare de cantitatea și calitatea mugurilor de rod, ele se formează preponderent în punctele de creştere a lăstarilor, frunze şi seminţe, nivelul proceselor de creştere şi încărcătura cu rod ai pomilor influenţează direct recolta anului următor – stabilitatea productivităţii an de an al plantaţiilor.

Creşterea vegetativă necontrolată are o serie de dezavantaje cum ar fi: formarea lemnului în coroana pomilor (1 kg de lemn este echivalentul a 5 kg de mere), umbrirea coroanei, diferenţierea scăzută a mugurilor de rod, eficacitate redusă a produselor de uz fitosanitar, perioada de coacere prelungită (culegerea eşalonată), fructe slab colorate, respectiv de calitate mai joasă.

Sarcina pomicultorului – pom echilibrat fiziologic (între masa vegetativă (lăstari) și recoltă (flori -> fructe)).

Pentru aceasta este necesară aplicarea tehnologiilor agricole de reglare a creşterilor şi încărcătura cu roadă – aplicarea regulatorului de creştere Regalis® Plus, tăierea pomilor, tăierea rădăcinilor, aplicarea echilibrată a îngrăşămintelor şi a apei.

Avantajele preparatului Regalis® Plus (substanţa activă – prohexadion de calciu):

 • inhibă procesul de sinteză a giberilinelor şi etilenei, micşorînd lungimea lăstarilor;
 • sporeşte diferenţierea mugurilor de floare;
 • grăbeşte intrarea pe rod a pomilor;
 • reduce efectul de periodicitate;
 • măreşte numărul de fructe legate;
 • micşorează căderea fructelor in iunie;
 • reduce cheltuielile la tăierea de iarnă şi în verde;
 • micşorează cantitatea de produse de uz fitosanitar;
 • iluminarea şi aerisirea îmbunătăţită;
 • fructe mai mari şi intens colorate;
 • măreşte sinteza legăturilor fenolilor, taninilor, ligninei;
 • eficient în combaterea focului bacterian,
 • micşorează infecţia cu boli (rapăn, făinare);
 • micşorează atacul de păduchi, purecele melifer, acarieni;
 • măreşte rezistenţa fiziologică a plantei la diferite situaţii de stres (îngheţuri tîrzii de primăvară, secetă). 

Microsoft PowerPoint - Regalis Plus 2015

În funcţie de șituaţia creată în livadă, numărul de flori, puterea de creştere a pomilor, aplicarea preparatului Regalis® Plus se face diferenţiat cu scopul de a optimiza încărcătura şi creşterile pomilor.

Situaţiile mai des întîlnite în perioada de primăvară în livezi sînt:

Creştere medie şi întensitate medie de înflorire. Se recomandă: pentru a mări numărul de fructe legate în coroană, cînd 25% din florii sau deschis (2-5 cm), trebuie de aplicat preparatul Regalis® Plus (1 – tratare) în doza de 0,75-1,5 kg/ha, următoarea tratare (a 2-a tratare) se face la 3 – 6 săptămîni de la prima aplicare cu doza 0,5 – 1,25 kg/ha cu scopul de a controla creşterea lăstarilor anuali.

Creştere puternică şi intensitate slabă de înflorire. Se recomandă: pentru a controla creșterile vegetative, de aplicat Regalis® Plus în 3 reprize, 1 – tratare în faza de balon (2-5 cm) cu doza de 1,25 kg/ha, 2-a tratare peste 2 – 3 săptămîni după prima aplicare cu doza de 0,75 – 1,0 kg/ha, 3-a tratare peste 4-5 săptămîni de la prima tratare cu doza de 0,5 – 0,75 kg/ha.

Creştere foarte slabă şi înflorire puternică.  Se recomandă: de a efectua tratarea cu Regalis® Plus în faza înflorire – sfîrşitul înfloritului cu doza 0,5 – 0,75 kg/ha cu scopul de a influenţa mai puţin la legare şi controlul creşterilor.

În cazul îngheţurilor tîrzii de primăvară se recomandă de a folosi Regalis® Plus cu scopul de a scoate planta din stresul creat de îngheţuri şi de a controla creşterile care apar ca rezultat al pierderii recoltei.

Regalis-Plus-3

Pentru informaţii suplimentare: 

Biroul de consultare BASF în Republica Moldova:

GSM: 0 691 37 703

Distribuie articolul: