Home » Analitica. Аналитика » Grupul BASF a prezentat raportul financiar al anului 2022 cu o creștere a cifrei de afaceri până la 87,3 mlrd. euro
Grupul BASF a prezentat raportul financiar al anului 2022 cu o creștere a cifrei de afaceri până la 87,3 mlrd. euro

Grupul BASF a prezentat raportul financiar al anului 2022 cu o creștere a cifrei de afaceri până la 87,3 mlrd. euro

Distribuie articolul:
  • Cifră de afaceri: 87,3 miliarde euro (plus 11,1%)
  • Profit înainte de impozite și dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excepționale: 6,9 miliarde euro (minus 11,5%)
  • Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare: 7,7 miliarde euro (plus 6,4%); Fluxuri de numerar disponibile: 3,3 miliarde euro (minus 10,2%)
  • Valoare propusă a dividendelor – 3,40 euro per acțiune pentru 2022 (2021: 3,40 euro per acțiune)
  • Prezentarea măsurilor concrete de reducere a costurilor în Europa și de adaptare a structurilor Verbund din Ludwigshafen

 Previziuni 2023:

  • Cifră de afaceri estimată între 84 și 87 miliarde euro
  • Profit înainte de impozite și dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excepționale estimate între 4,8 miliarde de euro și 5,4 miliarde de euro

Grupul BASF a dat dovadă de rezistență în anul financiar 2022, într-un mediu de piață complicat, dominat de consecințele războiului din Ucraina și în special de creșterea prețurilor la materiile prime și la energie. După cum au explicat Dr. Martin Brudermüller, Președintele Consiliului Directorilor, și Dr. Hans-Ulrich Engel, Director Financiar, în timpul prezentării rezultatelor pentru anul 2022, cifra de afaceri a BASF a crescut cu 11,1%, până la 87,3 miliarde de euro. Creșterea veniturilor din vânzări a fost determinată în principal de prețuri mai mari pe aproape toate segmentele, ca urmare a creșterii prețurilor cu materiile prime și energie. Segmentele Materiale și Produse chimice au implementat cele mai mari creșteri de preț. Per total, însă, volumele semnificativ mai mici au diminuat creșterea vânzărilor în Grupul BASF. Evoluția volumelor a fost influențată în primul rând de volumele mai mici de vânzări în segmentele Tehnologii de suprafață și Produse chimice.

La o valoare de 6,9 miliarde de euro, profitul înainte de impozite și dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excepționale a fost cu 11,5% sub cifra anului anterior, dar în intervalul prognozat. Evoluția veniturilor a fost atribuită unei scăderi puternice a contribuțiilor la venituri a segmentelor Produse Chimice și Materiale. Ambele segmente au înregistrat marje și volume mai mici, precum și costuri fixe mai ridicate.

În schimb, EBIT excluzând cheltuielile excepționale a crescut în toate celelalte segmente, în special în cel de Soluții Agricole, ca urmare a performanței pozitive a vânzărilor, cu creșteri de volume și prețuri. Segmentul Nutriție și îngrijire a înregistrat, de asemenea, o creștere considerabilă, în principal datorită creșterii marjei determinate de preț. Segmentul Tehnologii de Suprafață a înregistrat venituri considerabil mai mari, în special datorită contribuțiilor sporite ale diviziilor de catalizatori auto și materiale pentru baterii, dar și datorită prețurilor și volumelor mai mari ale diviziei de Coatings. Segmentul Soluții Industriale a crescut ușor EBIT excluzând cheltuielile excepționale, ca urmare a creșterii marjei determinate de preț. EBIT excluzând cheltuielile excepționale aferent diviziei Altele s-a îmbunătățit ușor.

În 2022, veniturile operaționale ale Grupului BASF au fost afectate de costurile suplimentare cu energia, în valoare de 3,2 miliarde de euro, la nivel global. Europa a înregistrat aproximativ 84% din această creștere, ceea ce a afectat, în mare parte, platforma de producție chimică Verbund din Ludwigshafen. Costurile mai mari cu gazele naturale au reprezentat 69% din creșterea globală a costurilor cu energia, la nivel global.

Cheltuielile excepționale din EBIT s-au ridicat la minus 330 milioane euro în 2022, comparativ cu minus 91 milioane euro în anul precedent. La o valoare de 6,5 miliarde euro, EBIT pentru Grupul BASF, în 2022, a fost considerabil mai mic decât în anul precedent. Această valoare include veniturile din companiile integrale, contabilizate prin metoda punerii în echivalență, care au scăzut cu 289 milioane euro, până la 386 milioane euro.

Deprecierea excepțional de mare a participației Wintershall Dea AG a afectat negativ venitul net al Grupului BASF provenit din participații. În 2022, venitul net din participații s-a ridicat la minus 4,9 miliarde euro, după 207 milioane euro în 2021.

Scăderea semnificativă s-a datorat cheltuielilor speciale de aproximativ 6,3 miliarde euro, provenite în principal din pierderile din depreciere non-cash ale participației la Wintershall Dea AG. Acestea s-au datorat mai ales deconsolidării activităților rusești de explorare și producție ale Wintershall Dea, care a condus, ulterior, la o reevaluare a acțiunilor rusești ale Wintershall Dea. Ulterior, s-au înregistrat scăderi ale activității europene de transport de gaze ale Wintershall Dea, inclusiv o depreciere totală a participațiilor în Nord Stream AG și a finanțării proiectului Nord Stream 2. Contribuția Wintershall Dea la veniturile operaționale pentru 2022 a crescut la aproximativ 1,5 miliarde de euro, după 335 milioane de euro în anul precedent.

Ca urmare a venitului net semnificativ mai mic din participațiuni, venitul net pentru Grupul BASF a fost de minus 627 milioane euro, comparativ cu 5,5 miliarde euro în 2021.

Evoluția vânzărilor și a veniturilor Grupului BASF în trimestrul IV 2022

În al patrulea trimestru al anului 2022, vânzările Grupului BASF au scăzut cu 2,3%, până la 19,3 miliarde euro, în principal din cauza volumelor mai mici. EBIT excluzând cheltuielile excepționale din al patrulea trimestru a scăzut cu 69,6%, până la 373 milioane de euro, comparativ cu același trimestru din anul precedent.

Cheltuielile excepționale din EBIT s-au ridicat la minus 254 milioane de euro, comparativ cu plus 1 milion de euro în trimestrul al patrulea din 2021. Cheltuielile excepționale au fost legate în principal de deprecieri non-cash ale fabricilor din Ludwigshafen. În al patrulea trimestru din 2022, EBIT a scăzut cu 90,3%, până la 119 milioane euro. Venitul net s-a ridicat la minus 4,8 miliarde euro, comparativ cu 898 milioane euro în trimestrul al patrulea din 2021. Scăderea a fost determinată de deprecierea participației la Wintershall Dea.

Fluxurile de numerar ale Grupului BASF în 2022 și în trimestrul IV 2022

Pentru 2022, fluxurile de numerar din activitățile de exploatare s-au ridicat la 7,7 miliarde euro, comparativ cu 7,2 miliarde euro în anul precedent. Fluxul de numerar disponibil a fost de 3,3 miliarde euro în 2022, după 3,7 miliarde euro în 2021.

Comparativ cu același trimestru al anului anterior, fluxurile de numerar din activitățile de exploatare s-au îmbunătățit cu 1,1 miliarde euro, până la 4,5 miliarde euro în trimestrul al patrulea din 2022. Fluxul de numerar disponibil a crescut cu 749 milioane euro, până la 2,6 miliarde euro în trimestrul al patrulea.

Valoare propusă a dividendelor de 3,40 euro per acțiune

În cadrul Adunării Anuale a Acţionarilor, Consiliul Directorilor şi Consiliul de Supraveghere vor propune plata unei valori a dividendelor de 3,40 euro pe acţiune, egală cu dividendul din anul precedent. Pe baza prețului acțiunilor de la sfârșitul anului, acțiunea BASF ar oferi astfel un randament ridicat al dividendelor, de aproximativ 7,3%. Aceasta ar reprezenta o plată în valoare de 3 miliarde de euro pentru acționari.

Previziuni pentru Grupul BASF în anul 2023

Nivelul ridicat de incertitudine care a apărut pe parcursul anului 2022 din cauza războiului din Ucraina, a costurilor ridicate ale materiilor prime și energiei din Europa, a creșterii prețurilor și a dobânzilor, a inflației și a dezvoltării pandemiei de coronavirus va continua și în 2023. Toți acești factori vor avea un impact negativ asupra cererii globale. Astfel, în 2023, BASF se așteaptă la o creștere moderată, de doar 1,6%, pentru economia globală (2022: 3%). Pentru producția chimică globală, BASF se așteaptă la o creștere de 2% (2022: 2,2%). Compania preconizează un preț mediu al petrolului de 90 de dolari per baril (Brent) și un curs mediu de schimb de 1,05 dolari per euro.

Pe baza acestor ipoteze, se estimează că Grupul BASF va genera o cifră de afaceri între 84 și 87 de miliarde de euro în 2023. EBIT-ul Grupului BASF excluzând cheltuielile excepționale este de așteptat să scadă la 4,8-5,4 miliarde de euro. Compania se așteaptă la o primă jumătate a anului 2023 slabă, urmată de mediu propice îmbunătățirii veniturilor în a doua jumătate a anului, datorită efectelor de redresare, în special în China.

BASF prezintă măsuri de economisire a costurilor în Europa și de adaptare a structurilor Verbund din Ludwigshafen

În prezentarea sa, Martin Brudermüller a anunțat, de asemenea, măsuri concrete de economisire a costurilor concentrate pe Europa, precum și măsuri de adaptare a structurilor de producție de la sediul Verbund din Ludwigshafen. „Competitivitatea Europei suferă din ce în ce mai mult din cauza suprareglementării, a proceselor lente și birocratice de autorizare și, în special, a costurilor ridicate pentru majoritatea factorilor de producție”, a spus Brudermüller. „Toate acestea au împiedicat deja creșterea pieței în Europa în comparație cu alte regiuni. Prețurile ridicate ale energiei pun acum o povară suplimentară asupra profitabilității și competitivității în Europa.”

Economii de costuri anuale de peste 500 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2024

Programul de economisire a costurilor, care va fi implementat în 2023 și 2024, se concentrează pe corectarea structurilor de costuri ale BASF în Europa și, în special, în Germania, pentru a reflecta modificările condițiilor-cadru. Odată finalizat, se estimează că programul va genera economii anuale de costuri de peste 500 de milioane de euro în zonele de non-producție, mai exact în diviziile de servicii, operare și cercetare și dezvoltare (R&D), precum și centrul corporativ. Se preconizează că aproximativ jumătate din economiile de costuri vor fi realizate la platforma de producție chimică Ludwigshafen.

Măsurile din cadrul programului includ gruparea consecventă a serviciilor în hub-uri, simplificarea structurilor în managementul diviziilor, adaptarea serviciilor de business, precum și creșterea eficienței activităților de cercetare și dezvoltare. La nivel global, se estimează că măsurile vor avea un efect net asupra a aproximativ 2.600 de posturi; această cifră include crearea de noi posturi, în special în hub-uri.

Se preconizează că adaptările la structurile Verbund din Ludwigshafen vor reduce costurile fixe cu peste 200 de milioane de euro anual, până la sfârșitul anului 2026

Pe lângă programul de economisire a costurilor, BASF implementează și măsuri structurale pentru a echipa corespunzător platforma de producție chimică Ludwigshafen pentru concurența din ce în ce mai intensă pe termen lung. „Facem acest lucru deoarece credem în viitorul centrului Ludwigshafen, aflat, în prezent, în cel de-al 158-lea său an. Credem în oamenii care lucrează aici și credem în regiunea Europa. Rămânem angajați față de acest amplasament și avem curajul să-l dezvoltăm în continuare”, a spus Brudermüller.

În ultimele luni, compania a efectuat o analiză amănunțită a structurilor sale Verbund din Ludwigshafen. Aceasta a arătat cum poate fi asigurată continuitatea business-urilor profitabile, făcând, în același timp, adaptările necesare. Iată o privire de ansamblu asupra schimbărilor majore de la platforma de producție chimică Ludwigshafen:

–       Închiderea fabricii de caprolactamă, a uneia dintre cele două fabrici de amoniac și a instalațiilor de îngrășăminte asociate: Capacitatea fabricii de caprolactamă a BASF din Anvers, Belgia, este suficientă pentru a satisface cererea pieței captive și comerciale din Europa în viitor. Produsele cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi aminele standard și de specialitate și afacerea Adblue®, nu vor fi afectate și vor continua să fie furnizate prin intermediul celei de-a doua fabrici de amoniac de la locația Ludwigshafen.

– Reducerea capacității de producție a acidului adipic și închiderea fabricilor de ciclohexanol și ciclohexanonă, precum și carbonatului de sodă: producția de acid adipic la societatea mixtă cu Domo din Chalampé, Franța, va rămâne neschimbată și are capacitate suficientă – în contextul de piață modificat – pentru a răspunde cererii din Europa. Ciclohexanolul și ciclohexanona sunt precursori ai acidului adipic; instalația de sodiu folosește produse secundare ale producției de acid adipic. BASF va continua să opereze fabricile de producție pentru poliamidă 6.6 din Ludwigshafen, care au nevoie de acid adipic ca precursor.

–       Închiderea fabricii de TDI și a fabricilor precursoare pentru DNT și TDA: Cererea de TDI s-a dezvoltat foarte slab, în special în Europa, Orientul Mijlociu și Africa și a fost semnificativ sub așteptări. Complexul TDI din Ludwigshafen a fost subutilizat și nu a îndeplinit așteptările în ceea ce privește performanța economică. Această situație s-a înrăutățit și mai mult odată cu creșterea bruscă a costurilor la energie și utilități. Clienții europeni ai BASF vor continua să fie aprovizionați în mod fiabil cu TDI din rețeaua globală de producție a BASF, cu fabrici în Geismar, Louisiana; Yeosu, Coreea de Sud; și Shanghai, China.

În total, 10% din valoarea de înlocuire a activelor din cadrul amplasamentului va fi afectată de adaptarea structurilor Verbund – și, probabil, aproximativ 700 de posturi în producție. Brudermüller a subliniat: „Suntem foarte încrezători că vom putea oferi majorității angajaților afectați locuri de muncă în alte fabrici. Este în interesul companiei să păstreze vasta experiență a acestora, mai ales că există posturi vacante și mulți colegi se vor pensiona în următorii câțiva ani.” Măsurile vor fi implementate treptat, până la sfârșitul anului 2026, și se preconizează că vor reduce costurile fixe cu peste 200 de milioane de euro pe an.

Modificările structurale vor duce, de asemenea, la o reducere semnificativă a cererii de energie și gaze naturale la amplasamentul Ludwigshafen. În consecință, emisiile de CO2 din Ludwigshafen vor fi reduse cu aproximativ 0,9 milioane de tone metrice pe an. Aceasta corespunde unei reduceri de aproximativ 4% a emisiilor globale de CO2 ale BASF.

„Vrem să transformăm Ludwigshafen în principala platformă de producție chimică cu emisii scăzute din Europa”, a spus Brudermüller. BASF își propune să asigure amplasamentului Ludwigshafen o aprovizionare mai ridicată cu energie regenerabilă. Compania intenționează să utilizeze pompe de căldură și metode mai curate de generare a aburului. În plus, urmează să fie implementate noi tehnologii fără emisii de CO2, precum electroliza apei pentru producerea hidrogenului.

Despre BASF

La BASF, creăm chimie pentru un viitor durabil. Combinăm succesul economic cu protecția mediului și responsabilitatea socială. Peste 111.000 de angajați din Grupul BASF contribuie la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape în fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este organizat în șase segmente: Produse chimice, Materiale, Soluții industriale, Tehnologii de suprafață, Nutriție și îngrijire și Soluții agricole. BASF a generat vânzări de 87,3 miliarde de euro în 2022. Acțiunile BASF sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt (BAS) și sub formă de certificat de depozit american (BASFY) din SUA.

Distribuie articolul: