Home » Noutăţi. Новости » Republica Moldova a solicitat majorarea cotelor de export pe piața UE
Republica Moldova a solicitat majorarea cotelor de export pe piața UE

Republica Moldova a solicitat majorarea cotelor de export pe piața UE

Distribuie articolul:

Republica Moldova a solicitat partenerilor europeni examinarea posibilității majorării  contingentelor tarifare pentru un șir de mărfuri și produse exportate în UE, precum și operarea modificărilor în lista produselor care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării prin mărirea cotelor pentru grâu, orz, porumb, zahăr, alcool etilic. Solicitarea a fost făcută în cadrul reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE, în configurația Comerț, care a avut loc, la Chișinău.

Solicitarea Republicii Moldova a fost motivată prin faptul că datorită suportului constant acordat de UE și evoluțiilor structurale, care au avut loc în ultimii ani în domeniul agricol, a crescut considerabil potențialul de export a țării noastre la anumite categorii de mărfuri. În context, s-a solicitat majorarea contingentelor tarifare la struguri de masă proaspeți până la 25 mii tone, prune proaspete – 20 000 tone, cireșe – 2 mii tone, precum și la produsele care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării – grâu – de la 75 mii tone la 250 000 tone, orz –  de la 70 000 tone la 100 mii tone, porumb – de la 130 mii tone la 250 000 tone, zahăr – de la 37 400 la 50 mii tone, cereale prelucrate (alcool) – de la 2500 la 15 000 tone, etc.

Partea UE a salutat progresele înregistrate în domeniile prioritare, ce derivă din angajamentele asumate în cadrul implementării de către Republica Moldova a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), lansând ideea că toate solicitările autorităților moldovenești vor fi examinate și, reieșind din evoluțiile pe piața comunitară, soluționate în favoarea producătorilor naționali.

Analizând evoluția relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și UE, participanții la reuniune au menționat dinamica pozitivă a acestora, exprimată elocvent și prin creșterea exporturilor moldovenești pe piața comunitară. A fost accentuat că în primele opt luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat în UE mărfuri de circa 915 milioane USD, ce constituie 64,13% din totalul exporturilor noaste, iar în trei ani de la implementarea DCFTA suma respectivă ajunge la cca 3,8 miliarde USD. Totodată, atât membrii delegației moldovenești, cât și experții UE au constatat că în relațiile bilaterale există încă un potențial nevalorificat, care poate majora exporturile moldovenești pe piața comunitară cu circa 15 – 20 la sută, în special datorită producției animaliere, etc.

În cadrul ședinței a fost prezentată o platformă inovatoare de monitorizare şi evaluare a implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acestă platforma online va oferi acces facil utilizatorilor și va permite publicului larg și factorilor de decizie din cadrul autorităților naționale să vizualizeze în timp real performanțele în implementarea ZLSAC.

Distribuie articolul: