Home » Noutăţi. Новости » Suport financiar pentru agricultorii care au avut de suferit în urma îngheţurilor din primăvara anului 2016
Suport financiar pentru agricultorii care au avut de suferit în urma îngheţurilor din primăvara anului 2016

Suport financiar pentru agricultorii care au avut de suferit în urma îngheţurilor din primăvara anului 2016

Distribuie articolul:

A fost aprobat Regulamentului privind modul de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli, în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor târzii din primăvara anului 2016, care stabileşte cerinţele faţă de persoanele ce pot solicita  alocaţia şi procedura de acordare a acesteia.

Conform mecanismului aprobat de Executiv, agricultorii vor depune personal sau prin intermediul reprezentantului împuternicit dosarul de solicitare a suportului financiar la comisia specială instituită în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi, în a cărei rază se află plantaţia pomicolă afectată. Din componenţa comisiei speciale vor face parte primarul localităţii, secretarul consiliului local, inginerul cadastral, contabilul primăriei şi un consilier local. Termenul de depunere a dosarului este de 10 zile lucrătoare de la data creării comisiei speciale.

Mărimea suportului financiar se calculează în funcţie de suprafaţa afectată, gradul de afectare, preţul comparabil pentru anul 2015, recolta compromisă şi contribuţia solicitantului la bugetul de stat. Îndemnizaţiile vor fi acordate prin intermediul Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură.

Toţi solicitanţii care vor întruni criteriile de eligibilitate vor primi suport financiar din mijloacele disponibile în fondul de intervenţie al Guvernului. Totodată, cei care vor prezenta date cu caracter denaturat, vor fi incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli a Agenţiei.

În perioada 26-27 aprilie 2016, în unele raioane de Nord (Briceni, Donduşeni, Drochia, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani şi, parţial, Soroca) au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistenţă biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe.

Distribuie articolul: