Home » Noutăţi. Новости » FAO va sprijini Republica Moldova în reducerea risipei de alimente
FAO va sprijini Republica Moldova în reducerea risipei de alimente

FAO va sprijini Republica Moldova în reducerea risipei de alimente

Distribuie articolul:

În Europa și Asia Centrală și în special în țările care nu fac parte din Uniunea Europeană, pierderile de alimente și deșeurile alimentare rezultate din ineficiența lanțurilor valorice alimentare au consecințe grave asupra calității și siguranței produselor. FAO lucrează acum cu patru state din Europa de Sud-Est pentru a elabora strategii de reducere a risipei de alimente.

Obiectivul principal al cooperării este de a sprijini Albania, Armenia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Republica Moldova în îmbunătățirea competitivității sectoarelor lor agricole, îmbunătățirea mecanismului de gestionare durabilă a resurselor naturale și atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

În cadrul programului regional FAO – SAVE FOOD (SALVAȚI ALIMENTELE) de reducere a pierderilor și a deșeurilor alimentare, vor fi elaborate strategii naționale privind risipa de alimente care să fie în concordanță cu nevoile specifice fiecărei țări și cu strategiile naționale existente privind dezvoltarea agricolă, securitatea alimentară și atenuarea schimbărilor climatice. În plus, se preconizează desfășurarea unor programe de formare în domeniul manipulării post-recoltare și reducerea pierderilor și a deșeurilor alimentare, crearea unei rețele interactive de parteneri și lansarea unei campanii regionale de sensibilizare a opiniei publice.

“Pierderile de alimente și deșeurile alimentare reduc disponibilitatea alimentelor bogate în micronutrienți, reduc veniturile fermierilor mici, principalii producători de alimente și cresc prețurile la alimente pentru consumatorii urbani”, a menționat Robert van Otterdijk, specialist FAO în domeniul dezvoltării agroindustriale și managerul inițiativei SAVE FOOD în regiune. “Având în vedere lipsa de date privind pierderile și deșeurile alimentare în aceste țări, FAO va evalua în cadrul acestui proiect pierderile de alimente în etapa post-recoltare în lanțurile valorice selectate “.

În prima etapă, experți din cadrul FAO au vizitat cele patru țări participante pentru a identifica actorii cheie din lanțul de aprovizionare cu alimente, pentru a înțelege cadrul de reglementare în domeniul alimentației, al agriculturii și al mediului, pentru a afla care sunt constrângerile existente ce afectează funcționarea lanțurilor valorice și pentru a înțelege prioritățile țărilor și resursele necesare dezvoltării lanțului agroalimentar și a reducerii pierderilor și deșeurilor alimentare. Experții FAO au avut întâlniri cu oficiali guvernamentali, reprezentanți ai sectorului public și privat care lucrează în domeniul alimentației și al agriculturii, reprezentanți din mediul academic și societatea civilă.

S-a constatat că pierderile de alimente din lanțurile valorice horticole au avut loc mai ales din cauza practicilor agricole inadecvate, a infrastructurii rutiere și a echipamentelor post-recoltare necorespunzătoare, precum și a organizării și cooperării slabe între actorii din lanțul valoric. Volatilitatea condițiilor climatice, împreună cu planificarea slabă și accesul limitat pe piață, reprezintă o altă cauză majoră a randamentelor scăzute și a pierderilor mari la recoltare. Experții au căutat să înțeleagă provocările cu care se confruntă actorii din lanțul valoric în eforturile lor de a reduce pierderile și deșeurile de alimente la nivel de vânzări și de consum și au învățat mai multe despre barierele create de politicile publice care împiedică donațiile de alimente organizațiilor de caritate și băncilor de alimente.

În primul trimestru al anului 2019, vor avea loc mese rotunde cu participarea tuturor părților vizate și vor fi stabilite grupuri de lucru în toate țările din proiect pentru a facilita elaborarea unor strategii cuprinzătoare privind pierderea și reducerea deșeurilor alimentare.

Pe lângă reducerea disponibilității generale a alimentelor cu o valoare nutrițională ridicată, reducerea veniturilor și creșterea prețurilor cauzate de pierderea de alimente și deșeurile alimentare, acestea contribuie semnificativ și la emisiile de gaze cu efect de seră, accentuând efectele negative ale schimbărilor climatice. Astfel, pierderile și deșeurile alimentare constituie o problemă la scară largă și complexă care se leagă direct de economie, de comportamentul oamenilor, de condițiile sociale, de resursele naturale și de multe alte domenii.

Distribuie articolul: