Home » Noutăţi. Новости » 29 septembrie – data limită de solicitare a ajutorului pentru fermierii afectați de secetă și consecințele crizelor din anul 2022
29 septembrie – data limită de solicitare a ajutorului pentru fermierii afectați de secetă și consecințele crizelor din anul 2022

29 septembrie – data limită de solicitare a ajutorului pentru fermierii afectați de secetă și consecințele crizelor din anul 2022

Distribuie articolul:

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează fermierii micro și mici solicitanți ai ajutorului pentru fermierii afectați de secetă și consecințele crizelor din anul 2022, că termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului conform Regulamentelor aprobate prin Hotărârile Guvernului nr. 602 și 603 din 14 august 2023, este 29 septembrie 2023.

Astfel, conform Regulamentului cu privire la stabilirea modului de acordare a ajutorului pentru fermierii afectați de consecințele crizelor din anul 2022, aprobat prin HG nr. 602/2023 în scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să facă dovada însămânțării cu culturi cerealiere din prima grupă pentru recolta anului 2023;
  • să dețină în proprietate, folosință sau să exercite posesiunea asupra terenului cu destinație agricolă;
  • suprafața indivizibilă să nu fie mai mică de 0,5 ha pentru toate culturile eligibile;
  • să nu fie intentată față de acesta procedura falimentului, procedura simplificată a falimentului sau procedura de dizolvare sau lichidare;
  • să nu fie în inclus în Lista de interdicție a subiecților subvenționării;
  • să dispună de un cont banca în monedă națională (lei).

Totodată, conform Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din anul 2022, aprobat prin HG nr. 603/2023, în scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate:

  • deține în proprietate, folosință sau exercită posesiunea asupra suprafețelor de teren însămânțate cu culturi de fitotehnie pentru recolta anului 2022;
  • a suferit prejudiciu ca urmare a secetei înregistrate în anul 2022 la culturile de fitotehnie.

Notă: Regulamentele și actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a ajutoarelor le găsiți pe pagina oficială web a AIPA la compartimentul „Intervenții ale Guvernului”, rubricile „Ajutor financiar – 2023″ și Ajutor umanitar – 2023”.

Distribuie articolul: